Medlemmar: 6070 st.
Visa menyn

Foto: Arsenal Sweden

Arsenal Sweden gör om medlemssystemet.

Nya medlemskategorier nästa säsong

fre 12 jun 2009 kl 13:40

Arsenal Sweden kommer från och med nästa säsong belöna lojalitet. Aktiva och trogna medlemmar kommer att ha större chans att få biljetter.

Från och med nästa säsong kommer medlemskapet i Arsenal Sweden vara indelat i tre olika kategorier, som i praktiken kommer att ha betydelse vid biljettansökningar. Vi kommer att utgå från Arsenals eget ansökningssystem med tre olika ansökningskategorier. Dessa är Guld, Silver och Röd.

Röd medlem blir den som just har gått med i Arsenal Sweden, och efter ett års medlemskap omvandlades detta till silvermedlemskap, förutsatt att man väljer att fortsätta vara medlem i föreningen ytterligare ett år. Den som tidigare har varit med i föreningen och har gjort ett uppehåll blir också silvermedlem om denne förnyar sitt medlemskap.

Guldmedlemmar utses av styrelsen, som tar ställning till direkta ansökningar från de medlemmar som känner att de kan vara aktuella att bli guldmedlem.

Kriterier för att bli guldmedlem:
•    Innehar plats i styrelsen, eller har innehaft plats i styrelsen under tidigare säsonger.
•    Aktivt ambassadörsskap. Regelbundet anordnande av träffar och fester.
•    Deltagande vid packning av Kanonmagasinet, medlemskort, souvenirer eller dylikt.
•    Under en längre tid återkommande skribent i Kanonmagasinet och/eller på Arsenal.se
•    Varit med och tagit fram souvenirer
•    Drivande skribent på forumet
Det är även meriterande att kontinuerligt och aktivt delta på av Arsenal Sweden anordnade träffar.

Guldmedlemskapet gäller inte på livstid utan kan nedvärderas om styrelsen anser det vara rimligt. Guldmedlemskapen omvärderas kontinuerligt.

Vid biljettansökning kommer matcherna att öppnas först för guldmedlemmar, sedan för silvermedlemmar och därefter för bronsmedlemmar. Om två personer med olika medlemskategorier söker biljetter gäller den lägsta ansökningskategorin för båda, för att ingen ska kunna åka snålskjuts på någon annan. När det gäller familjemedlemskap är det dock ansvarig familjemedlems kategori som gäller för hela familjen.

För att ansöka om att bli guldmedlem ska du skicka ett e-mail till axel.asplund@arsenal.se där du anger namn, medlemsnummer och en kort motivering till varför du ska bli uppgraderad. Vi ser helst att du utgår från ovanstående kategorier. Ansökan ska vara inne 31 juli.

I praktiken kommer guldmedlemmarna att ha fördel vid kategori A-matcher (exempelvis mot Man United, Liverpool och Chelsea), då det är till dessa matcher vi sällan tilldelas alla biljetter vi söker. Till kategori B-matcher har vi under de senaste åren oftast fått alla sökta biljetter, varför detta ansökningssystem av allt att döma inte kommer att innebära någon skillnad för den enskilde medlemmen. Se här för tilldelningen under 2008-09.

STYRELSEN ARSENAL SWEDEN