Medlemmar: 6070 st.
Visa menyn

Foto: Bildbyrån

Snart dags för årsmöte.

Inbjudan till årsmöte i Stockholm

lör 18 jul 2009 kl 10:11

Det är bara fyra veckor kvar till premiären. Och lika länge till Arsenal Swedens årsmöte i Stockholm.

Den 15/8 klockan 18.30 sparkas Arsenals säsong igång på Goodison Park i Liverpool. Dessförinnan kommer dock Arsenal Swedens säsong officiellt starta, i och med årets årsmöte.

Årsmötet är i år förlagt till puben O'Learys i Gamla Stan i Stockholm. Portarna slås upp klockan 15.00 och årsmötet inleds klockan 15.30. Klubben kommer att bjuda på lättare förtäring till de medlemmar som dyker upp på mötet.

Om du vill ta del av förtäringen, skicka en anmälan till jesper.willaume@arsenal.se så att vi kan beräkna storleken på buffén.

Det kommer också finnas möjlighet att teckna medlemskap, köpa souvenirer samt delta i en frågesport.

Dagordning för årsmötet:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av en justeringsman att jämte mötesordföranden justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning.
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
6. Föredragning av revisionsberättelsen.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande.
9. Val av ytterligare fyra - sex styrelseledamöter.
10. Val av en - två suppleanter.
11. Val av revisor(er).
12. Val av valberedning om en person.
13. Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår.
14. Övriga ärenden.
Varje närvarande medlem har rösträtt.
Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av revisorer och röstning om ansvarsfrihet.
Omröstning sker öppet om ej annat begäres.
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

Eventuella motioner skickas till jocke.lander@arsenal.se.

Hålltider för årsmötet 15/8:
15.00: Portarna öppnas
15.30: Årsmötet inleds
Ca 16.00 (efter årsmötet): Buffén serveras och utvald Premier League-match på tv visas
18.30: Everton-Arsenal
Ca 20.30 och framåt: Trepoängaren firas, förhoppningsvis

Karta till O'Learys, som ligger hundratalet meter från tunnelbanestationen Gamla Stan, finns på www.olearys.se/gamlastan.

Väl mött den 15/8
Styrelsen Arsenal Sweden