Medlemmar: 6070 st.
Visa menyn

Foto: Arsenal Sweden

Supporterklubben flyttar årsmötet till Gamla Stan.

OBS: ÅRSMÖTET FLYTTAT!

sön 9 aug 2009 kl 10:09

Arsenal Swedens årsmöte är flyttat till O'Learys i Gamla Stan.

Den lokal som tidigare meddelats gäller alltså inte längre. Vi är kvar i Stockholm, men vi flyttar några hundra meter norrut till O'Learys i Gamla Stan. Karta och mer information hittar du på www.olearys.se/gamlastan, närmaste tunnelbanestation är stationen Gamla Stan och därifrån är det bara ca 200 meter att gå. Ägarna har också låtit meddela att de mer än gärna tar emot Arsenal-souvenirer att utsmycka sin lokal med, så har ni något att donera så ta gärna med det till årsmötet så kan vi hjälpa till att inreda lokalen i trivsamt rödvitt!

Arsenal Sweden bjuder på förtäring i form av en buffé, och klubben bjuder även på en öl eller läsk per person. För att vi ska kunna beräkna hur mycket mat som behövs vill vi att ni anmäler er till Jesper Willaume på adress jesper.willaume@arsenal.se eller går in på Forumet här på arsenal.se och skriver upp er i listan. Tråden hittar ni här (notera att ni måste var inloggade på sidan för att komma åt tråden).

Det kommer också finnas möjlighet att teckna medlemskap, köpa souvenirer samt delta i en frågesport.

Programmet ser ut som följer:

15.00: Portarna öppnas
Ca 15.30: Årsmötet inleds
Ca 16.00 (efter årsmötet): Buffén serveras och Blackburn-Manchester City visas på tv-skärmarna
18.30: Everton-Arsenal
Ca 20.30 och framåt: Trepoängaren firas (får vi hoppas).

Dagordningen är denna:

1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av en justeringsman att jämte mötesordföranden justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning.
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
6. Föredragning av revisionsberättelsen.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande.
9. Val av ytterligare fyra - sex styrelseledamöter.
10. Val av en - två suppleanter.
11. Val av revisor(er).
12. Val av valberedning om en person.
13. Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår.
14. Övriga ärenden.
Varje närvarande medlem har rösträtt.
Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av revisorer och röstning om ansvarsfrihet.
Omröstning sker öppet om ej annat begäres.
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

Eventuella motioner skickas till jocke.lander@arsenal.se.

Väl mött den 15/8!
Styrelsen Arsenal Sweden