Medlemmar: 6218 st.
Visa menyn

Foto: Arsenal Sweden

Det är dags att ansöka om guldmedlemskap i Arsenal Sweden.

Ansök om att bli guldmedlem

tis 13 jul 2010 kl 10:42

Nu kan du som känner att du har bidragit till Arsenal Swedens verksamhet under säsongen som gått ansöka om guldmedlemskap i föreningen.

Guldmedlemskapet innebär i praktiken att den som är guldmedlem får ansöka om biljetter tidigare än de som är silver- och bronsmedlemmar. Kategorin infördes vid starten av säsongen 2009-10 som en morot för att fler skulle engagera sig i Arsenal Sweden.

Styrelsen utser guldmedlemmar och utgår från följande kriterier:

•    Innehar plats i styrelsen, eller har innehaft plats i styrelsen under tidigare säsonger.
•    Aktivt ambassadörsskap. Regelbundet anordnande av träffar och fester.
•    Deltagande vid packning av Kanonmagasinet, medlemskort, souvenirer eller dylikt.
•    Under en längre tid återkommande skribent i Kanonmagasinet och/eller på Arsenal.se
•    Varit med och tagit fram souvenirer
•    Drivande skribent på forumet
Det är även meriterande att kontinuerligt och aktivt delta på av Arsenal Sweden anordnade träffar.

För att utses till guldmedlem ska några av dessa kriterier ha uppfyllts under det senaste året.

Guldmedlemskapet gäller inte på livstid utan kan nedvärderas om styrelsen anser det vara rimligt. Guldmedlemskapen omvärderas kontinuerligt. Detta innebär att styrelsen kommer att gå igenom listan över existerande guldmedlemmar inför den kommande säsongen och ta ställning till vilka som fortsatt kommer att vara guldmedlem.

För att ansöka om guldmedlemskap, skicka ett mail till Axel Asplund (axel.asplund(a)arsenal.se) där du utifrån ovanstående kriterier motiverar varför du ska uppgraderas.

Läs mer om medlemskategorierna här.

STYRELSEN ARSENAL SWEDEN