Medlemmar: 5990 st.
Visa menyn

Foto: Arsenal Sweden

Usmanov kommer inte närmare makten här inne.

Usmanovs aktieköp går trögt

tis 21 dec 2010 kl 21:49

Alisher Usmanov försöker öka sitt aktieinnehav och sitt inflytande i Arsenal - men det går inget vidare.

Sedan några år tillbaka pågår som kanske bekant en maktkamp kring Arsenal. Den uzbekiske affärsmannen Alisher Usmanov har länge med olika metoder försökt öka sitt inflytande i klubben men hittills har han gått på pumpen varje gång och just nu ser han ut att sitta i en rätt dålig sits.

Usmanov, som i dag sitter på ca 27% av aktiekapitalet, har själv gått ut och sagt att han i första hand siktar på att skaffa sig 29.9% för att dels uppnå en så kallad "blocking stake", vilket innebär att han i vissa (men långt ifrån alla) frågor som rör klubben kan lägga in ett veto, och dels för att så småningom kunna lägga ett bud på hela klubben. Detta går emellertid inget vidare, för på två och en halv månad har han bara lyckats köpa 50 aktier, motsvarande 0.08% av det totala aktiekapitalet i klubben.

Det finns aktier till försäljning, men den stora posten som finns ute är den förra året sparkade styrelseledamoten Lady Nina Bracewell-Smiths post på 15,9% och den har legat ute till försäljning (och säljs, har det i alla fall sagts tidigare, bara i sin helhet och inte i delar) i över ett halvår utan att någon har nappat. Den posten är av allt att döma inte intressant för någon ny investerare då den ändå bara ger en minoritetspost i klubben, och för Usmanov finns problemet att om han köper den posten så måste han pga engelska börsregler lägga ett bud på samtliga aktier i klubben - ett bud som styrelsemedlemmarna Stan Kroenke och Danny Fizsman tillsammans av allt att döma skulle sätta stopp för. Om det skulle ske skulle Usmanov enligt de regler som gäller i England vara tvingad att sälja tillräckligt många aktier för att komma ner i 29.9% igen och därmed förmodligen förlora miljontals pund och ändå stå kvar på i stort sett samma ruta som han började på.

Det ser i nuläget alltså inte ut som om Usmanov kommer att kunna skaffa sig någon makt i Arsenal, men fortsättning lär följa.

Källa: The Guardian