Medlemmar: 6198 st.
Visa menyn

Foto: Arsenal Sweden

Arsenal Sweden höll årsmöte före tioårsfesten.

Ny styrelse i Arsenal Sweden

ons 17 aug 2011 kl 09:22

På årsmötet i lördags valdes en till många delar ny styrelse för Arsenal Sweden. Här presenteras den.

Tioårsfesten på Undici i Stockholm inleddes med Arsenal Swedens årsmöte. På detta valdes Axel Asplund (bilden ovan) (Uppsala) till ordförande för supporterklubben. Nya i styrelsen blev Mats Willner (Norrköping), Andreas Andersson (Jönköping), Uffe Jansson (Jakobsberg) och Stefan Hertin (Örebro). Kvar sedan tidigare sitter Kaj Poikela (Stockholm) och Joakim Lindqvist (Stockholm). Till suppleanter valdes Stefan Eriksson (Karlstad) och Magnus Ahldén (Malmö). Mikael Wallen valdes om som revisor och Andreas Sundvall fick nytt förtroende som valberedning.

Mattias Lindquist, Jocke Berntsson och Lars Lundstedt tackades av för sina insatser i styrelsen under året, och även Jocke Lander, som avgick som ordförande tidigare i år, tackades av för sina många år av hårt ideellt arbete för Arsenal Sweden.

På årsmötet beslutades också att höja årsavgiften för familjemedlemskap till 500:- från och med säsongen 2012-13. Styrelsen motiverade detta med att avgiften per medlem då blir mer rättvis sett till varje medlem, samt att Arsenal Sweden har haft, och fortfarande har lågt pris på familjemedlemskapet i förhållande till andra likvärdiga svenska föreningar som exempelvis allsvenska klubbar och elitserielag.
En ytterligare förändring i familjemedlemskapet blir att samtliga medlemmar i en familj kommer att kunna söka biljett när höjningen är genomförd.

Det kom in fyra motioner till årsmötet. Två rörde stadgeändringar, och årsmöte beslutade att skriva in att klubbens säte numera finns i Västerås, vilket då stämmer överens med föreningens postadress, samt att ändra formuleringen ”Styrelsen sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller på begäran av minst två ledamöter. Den är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande." till "Kallelse till styrelsemöten utgår ifrån ordföranden eller på begäran av minst två ledamöter. Kallelse ska utgå till samtliga styrelsemedlemmar inklusive suppleanter och är beslutsmässig då över hälften av ledamöterna är närvarande."
De övriga motionerna rörde att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att anordna en fotbollsturnering samt att åter dela ut pris till årets spelare i Arsenal.

Närmare 250 personer deltog på årsmötet, och ännu fler anslöt när Petter Karlsson och Anders Limpar intervjuades och bjöd på Arsenalhistorier. Limpar fick också skriva autografer samt ställa upp på otaliga kort. Festdeltagarna tittade därefter på Newcastle-Arsenal och bjöds på en energisk spelning av Arsenal Away Boys, som var mycket nöjda med de svenska supportrarnas förmåga att skapa stämning framför scenen.

Arsenal Sweden lanserade ett antal nya souvenirer som nu finns att köpa i webbshopen och samtliga deltagare fick en jubileumstidning som inom kort kommer att finnas tillgänglig att köpa för alla medlemmar.
- Som helhet var det en mycket lyckad tillställning, och jag tror att de flesta var mycket nöjda, säger Axel Asplund. Det har varit mycket jobb med att få festen i hamn, så det är väldigt tillfredsställande att den blev så pass rolig. Tack till alla som kom och bidrog till den fina stämningen.