Medlemmar: 8776 st.
Visa menyn

Foto: Bildbyrån

Ordförande Axel Asplund ledde föreningens årsmöte.

Årsmötet genomfört

lör 3 dec 2022 kl 17:30

Arsenal Sweden höll sitt årsmöte under lördagseftermiddagen.

Senare än tänkt har nu årsmötet klarats av. Axel Asplund valdes om till ordförande, och Teo Rothman och Ulf Jansson återvaldes som styrelseledamöter medan Moji Heydari tackade för sig efter några år som suppleant. Styrelsen ser därmed ut så här:

Ordförande:
Axel Asplund, Uppsala

Styrelseledamöter:
Malin Hägg, Stockholm
Ulf Jansson, Järfälla
Lars Lundstedt, Solna
Teo Rothman, Stockholm

Suppleant:
Rodny Skörd, Uppsala

Två stadgeändringar klubbades igenom, dels att ändra formuleringen från "skall" till "bör" i paragrafen om årsmötets tidsmässiga bortre gräns och dels att ta bort kravet på att föreningen varje år ska anlita en extern auktoriserad revisor som komplement till den interna.

Protokollet kommer att publiceras på hemsidan när det är justerat och underskrivet.