Medlemmar: 8537 st.
Visa menyn

Foto: Stefan Eriksson

Axel Asplund lämnar över ordförandeklubban till Malin Hägg.

Malin Hägg ny ordförande i Arsenal Sweden

lör 1 jul 2023 kl 14:55

Arsenal Swedens årsmöte hölls på lördagen i Stockholm, och där valdes Malin Hägg att ta över som ordförande efter Axel Asplund.

20 medlemmar närvarade på mötet som hölls på The Flying Horse i Stockholm på lördagseftermiddagen. Den mångårige ordföranden Axel Asplund tackade för sig och ett enhälligt årsmöte valde Malin Hägg till att ta över och hon blir föreningens blott fjärde ordförande under dess existens.

I övrigt ser styrelsen nu ut så här:

Ledamöter: Lars Lundstedt (återval på två år), Rodny Skörd (invald på två år), Teo Rothman (kvarstår med ett år sedan tidigare) och Ulf Jansson (kvarstår med ett år sedan tidigare).

Suppleanter: Therese Kainu och Stefan Eriksson, invalda på ett år vardera.

Två motioner hade inkommit, båda avslogs av mötet.

Protokollet hittar ni på denna länk.