Medlemmar: 8513 st.
Visa menyn

Vanliga frågor om biljetter

Vi får ofta frågor om biljetter och tillgång och tilldelning av dessa. Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna.

I takt med att Arsenal har närmat sig toppen har trycket på biljetter blivit enormt, inte bara för oss i Arsenal Sweden utan även globalt. Där vi förut fick omkring 95% av alla biljetter vi ansökte om får vi nu omkring 10%, vilket i sig beror på en kombination av att vi har 3-4 gånger så många ansökningar till varje match jämfört med tidigare och att Arsenal också får in många fler ansökningar från supporterklubbar runt om i världen än de tidigare fick. Här ligger alltså grundproblemet, i skrivande stund går det ungefär tio ansökande per biljett som Arsenal Sweden tilldelas.

Hur tilldelas Arsenal Sweden biljetter?

Det finns en pool av biljetter, 300 stycken, som alla supporterklubbar utanför de brittiska öarna ska dela på. När Arsenal har fått in ansökningar från supporterklubbar fördelar de dessa biljetter så som de anser passar bäst.

Först till kvarn är inget vidare, varför lottar ni inte ut biljetterna?

Vi har övervägt det, men anser att det i dagsläget inte är ett bättre alternativ. Dels skulle det medföra att vi måste bygga in ett relativt komplext systemstöd som också måste testas noggrant, men vi har också sett hur det lottningssystem som Arsenal själva använder sig för de som är Red Members och Silver Members i Arsenal har blivit utskällt och avskytt av många.

Jag som har varit medlem länge, ska inte jag få en fördel?

Vi använde ett sådant system under våren 2023, där ansökningar först rangordnades efter antal medlemsår för de sökande och därefter först till kvarn inom varje grupp med lika många medlemsår. Detta gjorde det i stort sett omöjligt för nyare medlemmar att få biljetter, varför vi gjorde bedömningen att det var bättre att återgå till först till kvarn med endast de tre kategorierna guld, silver och brons som tidigare.

Varför publicerar ni inte listor på vilka som har fått biljetter?

Vi gör bedömningen att det är tveksamt ur GDPR-synvinkel, och också för att det helt enkelt inte är god sed att göra så. Det kan finnas goda skäl till att en medlem inte vill att någon annan medlem ska veta att denne har köpt en biljett, och då ska inte vi publicera den typen av information.

Är det inte orättvist att guldmedlemmar har en sådan fördel?

Då vi, utöver till vår anställde, inte betalar ut någon ersättning för utfört arbete har vi inte så många andra sätt att belöna de som engagerar sig i klubben än att ge dem förtur till biljetter. Notera också att en guldmedlem bara har en fördel i ansökningarna om denne ansöker i det fönster där ansökan bara är öppen för guld, kommer ansökan in när anmälan för tex silver har öppnat hamnar den ansökan bakom de ansökningar som då har kommit in. Det går alltså inte att som guldmedlem komma i efterhand och be om en biljett, då har man försatt sin chans.

Hur många guldmedlemmar finns det? Hur blir jag en sådan?

Det finns i dagsläget 22 stycken. Guldmedlem utses av styrelsen och tilldelas de som har gjort betydande insatser för föreningen genom tex styrelsearbete eller bidragit med mycket material till hemsidan och liknande. Guldmedlemskap utvärderas varje säsong och kan fråntas den som inte längre är aktiv inom föreningen.

Går inte en massa biljetter till dessa guldmedlemmar?

I skrivande stund (2023-10-09) har fem guldmedlemmar ansökt om biljetter till de tolv matcher som har hunnit öppna för ansökan under innevarande säsong, alltså mindre än en halv biljett per match i snitt. Det finns som nämns i stycket ovan i dagsläget 22 guldmedlemmar, så det skulle alltså krävas att flera av dessa 22 skulle behöva åka på rätt många matcher för att det skulle ha någon nämnvärd påverkan på situationen för silver- och bronsmedlemmar, men vi håller självfallet koll på detta och skulle vi se att det börjar bli för många guldmedlemmar som ansöker så kommer vi, likt vi gjorde under våren 2023, att ta bort möjligheten för guldmedlemmar att ansöka före silver och brons.

Kan vi inte ha en begränsning på hur många biljetter varje medlem får köpa per säsong?

Det är inte alls uteslutet att vi kan komma att se en sådan lösning som lämplig, men i dagsläget skulle det inte göra någon märkbar skillnad. De som köper biljetter till mer än en match är inte många.